දේශීය පුවත්ප්‍රධාන පුවත්

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයට තවත් විවේක කලාප තුනක්

ඉතා කෙටි කලකින්දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ තවත් විවේක කලාප (REST AREA) තුනක් පිහිටුවීමට සැලසුම් කර ඇතැයි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති සී.පී.කේ අතලුවගේ පවසයි.

මේ දිනවල එම විවේක කලාප පිහිටුවීමට සුදුසු ප්‍රදේශ හඳුනා ගෙන යන බව ද ඔහු සඳහන් කරයි.

දැනට දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ඇත්තේ එක් විවේක කලාපයක් පමණක් වන අතර එය පිහිටුවා ඇත්තේ වැලිපැන්න ප්‍රදේශයේ ය.

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය හම්බන්තොට මත්තල ප්‍රදේශය දක්වා (අන්දරවැව) දීර්ඝ කර ඇති තත්වය යටතේ විවේක ප්‍රදේශ එකක් පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවන බව පෙනී ගොස් ඇතැයි ද විවේක ප්‍රදේශ තවත් තුනක් පිහිටුවීමට සැලසුම් කර ඇත්තේ ඒ අනුව යැයි ද අතලුවගේ ප්‍රකාශ කරයි.

මාතර සිට මත්තල දක්වා වූ මාර්ග කොටසේ ද විවේක කලාපයක් මේ අනුව ඉදිරියේ දී ස්ථාපනය කෙරෙනු ඇත.

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ තවත් විවේක ප්‍රදේශ පිහිටුවන්නැයි මඟින් සහ රියදුරන්ගෙන් ද ඉල්ලීම් රැසක් ලැබී ඇති බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි

Source – girayanews

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button