දේශීය පුවත්ප්‍රධාන පුවත්

උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් කෙරේ

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මීට සුළු මොහොතකට පෙර නිකුත් කෙරිණි. www.doenets.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ප්‍රතිඵල බලා ගත හැකි බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button