දේශීය පුවත්

වෙළෙඳසැල්වලට යන අයට යු’දහමුදාපතිගෙන් විශේෂ අවවාදයක්

වෙළෙඳසැල්වලට ජනතාව පැමිණීමේ දී ශාරීරික දුරස්ථභාවය ආරක්ෂා කර ගැනීමට වෙළෙඳසැල් හිමියන් අනිවාර්යෙන් ම කටයුතු කළ යුතු බව යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසයි.

සාප්පු සංකිර්ණ, සුපිරි වෙළෙඳසැල් ඇතුළු සියලු වෙළෙඳසැල්වලට ජනතාව ඇතුළු වීමේ දී මීට පෙර අවස්ථාවන්හි දී පුරුදු පුහුණු වී සිටි ආකාරයට ජනතාව එම ස්ථානවල රඳවා නොගන්නැයි ද හමුදාපතිවරයා දැනුම්දෙයි.

එමෙන්ම වෙළෙඳසැල් තුළට විශාල ප්‍රමාණයක් ඇතුළු කර නොගන්නා ලෙසත් හමුදාපතිවරයා වෙළෙඳසැල් හිමියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button