දේශීය පුවත්

කාලි පැණිය ගැන හෙලයන් විශ්වාස කල යුතුයි – පැණි ධම්මික රියල් හෙලයන්ගෙන් ඉල්ලයි

ජනාධිපතිතුමන් සහ අගමැතිතුමන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබෙයි නම් මේ වන විට රට තුළ පැතිරී ඇති කොවිඩ් තත්ත්වය තුරන් කිරීමට සහාය ශක්තිය ලබාදීමට තමන් සූදානම් බව කෑගල්ලේ ධම්මික බණ්ඩාර මහතා සඳහන් කරයි.

තම සමාජ ජාල ගිණුමේ සටහනක් තබමින් ඔහු මේ බව කියා තිබේ.

ඉන්දියාවේ එන්නත මේ වන විට ඉන්දියාවේදීම අසාර්ථක බව ද පවසන ඔහු මහා භද්‍රකාලී පැණිය ගැන හෙළයන්ගේ විශ්වාසය රැකිය යුතු බවද කියා සිටී.

පසුගිය රැලිවලදී එන්නත ඒමට පෙර ධම්මික පැනිය ගැන මහ ඉහලින් කතා කල මාධ්‍ය අද නිහඬය. මිනිස්සු පොදි කමින් ඔහුගේ කෑගල්ලේ නිවෙසට ගිය අතර එහිදී විවිධ ප්‍රශ්න ගැටල් පැන නගින ලදී. කෙසේ වෙතත් නැවතත් මේ උඩට ඒමට හදන්නේ එවැනි වූ තත්වයකදැයි අපි නොදනී.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button