දේශීය පුවත්ප්‍රධාන පුවත්

මීටරයක තිබූ පරතරය දැන් මීටර දෙක වෙයි

රට පුරා ව්‍යාප්ත වන කොවිඩ් 19 වසංගත තත්වයත් සමඟ පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු අතර පවත්වා ගත යුතු දුරස්ථබාවය පිළිබඳ නිර්දේශය වෙනස් කළ යුතු බව ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ සභාපති විශේඥ වෛද්‍ය පද්මා ගුණරත්න මහත්මිය සඳහන් කරයි.

වෛද්‍ය විශේෂඥයින්ගේ නව නිර්දේශය වන්නේ පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු අතර අවම තරමින් මීටර දෙකක පරතරයක්වත් තබාගත යුතු බව ලෙස විශේඥ වෛද්‍යවරිය සඳහන් කරයි.

Aruna.lk

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button