දේශීය පුවත්ප්‍රධාන පුවත්

බදියුදීන් ට නිදහස ඉල්ලා වි’ රෝධතාවයක් – කුඩා දරුවන්ද යොදා ගෙන

අ’ ත්අඩංගුවට ගෙන ඇති, සමස්ත ලංකා ම’ හජන කොංග්‍රසයේ නායක සහ වන්නි දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රි’ ෂාඩ් බ’ දියුදීන් මහතා, ව’ හා නිද’ හස් කරන ලෙස බල කරමින් ජනතා වි’ රෝධතාවක් අද (28) වව්නියාවේදී පැවැත්වුණා…

රි’ ෂාඩ් බදියුදීන් මන්ත්‍රීවරයා අ’ ත්අඩංගුවට ගත් ආකාරය ප්‍ර’ ජාතන්ත්‍රවාදී නොවන බවත්, පළිගැනීම සඳහා කළ අ’ යුක්ති සහගත අ’ ත්අඩංගුවට ගැනීමක් බවත්, වි’ රෝධතාකරුවෝ සඳහන් කර සිටිනවා…

කෙසේ වුවද වි’ රෝධතාව පැවැත්වෙන අතරතුර එම ස්ථානයට පැමිණි පො’ ලිස් නි’ ලධාරීන් විසින්, වි’ රෝධතාවය නතර කරන ලෙස දැන්වීම හේතුවෙන් වි’ රෝධතාව අතරමග නතර කර තිබුණා.

Courtesy to truthsrilanka.com

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button