දේශීය පුවත්

ම ත්පැන් බෝතලයේ ප්‍රමිතිය බලන්න QR කේතයක්

පාරිභෝගිකයින්ට ම ත්පැන්වල ප්‍රමිතිය තහවුරු කරගැනීම සඳහා QR කේතයක් සහිත ආරක්ෂිත ස්ටිකරය සියලුම ම ත්පැන් බෝතල්වලට හඳුන්වාදීම ලබන ජූලි 01 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක කරන බව සු රාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

කෙසේ නමුත් මෙම ආරක්ෂිත ස්ටිකරය ඇලවීම ජනතාව නොමඟ යවන ක්‍රියාවලියක් බවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බුද්ධික පතිරණ පෙන්වා දෙනවා.

එම ස්ටිකරය මුද්‍රණය කිරීමේ ටෙන්ඩරය ලබගෙන තිබෙන්නේ අසාදුලේඛනගතවූ ආයතනයක් බව මන්ත්‍රීවරයා පෙන්වා දෙයි.

ශ්‍රී ලංකා සු රාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්තවලට අනුව මෙරට තුළ පරිභෝජනය කෙරෙන විවිධ වර්ගවල ම ත්පැන් බෝතල් ප්‍රමාණය මිලියන 425කි.

මෙම ම ත්පැන්වල ප්‍රමිතිය තහවුරු කිරීම හා ව්‍යාජ ම ත්පැන් වැළැක්වීම සඳහා 2019 වසරේ ජූලි 15 වනදා සු රාබදු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ම ත්පැන් බෝතල් මත QR කේතයක් සහිත ආරක්ෂිත ස්ටිකරයක් ඇලවීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button