දේශීය පුවත්

ඇමසෝන් වෙබ් අඩවියේ නැවතත් යට ඇඳුමට විකිණෙන අපේ අභිමානය – PHOTOS

ශ්‍රී ලංකා ජාතික කොඩිය විලාසිතාවකට යොදා ගත් කාන්තා නාන ඇඳුමක් (බිකිණියක්) නැවතත් ඇමසෝන් වෙබ් අඩවියේ අලෙවියට තබා තිබෙනවා.

අමෙරිකානු ඩොලර් 24.28 (ශ්‍රී ලංකා රුපියල් 4800.00) මිල කර ඇති මෙම නිෂ්පාදනය ඇමසෝන් වෙබ් අඩවියට අලෙවිය සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ ඊයේ දිනයේදී යි.

මීට පෙරත් ඇමසෝන් වෙබ් අඩවිය මෙරට ජාතික කොඩිය ආශ්‍රයෙන් නිෂ්පාදනය කර තිබූ නාන කාමර පාපිස්නා අලෙවිය සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබුනා.

කෙසේ වෙතත් මෙරට රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මැදිහත්වීම මත එම නිෂ්පාදන ඉවත් කර ගැනීමට ඇමසෝන් වෙබ් අඩවිය කටයුතු කළා.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button