විශේෂාංග

ලෝක විවාහක රූ රෑජින සංවිධායක මණ්ඩලයට කැරොලයින්ගෙන් ලිපියක්

2020 ලෝක විවාහක රූ රැජින ලෙසින් තේරී පත්වුණු ශ්‍රී ලංකාවේ කැරොලයින් ජූරි සිය කිරුළ අත් හැරීම මේ වනවිට ලෝක විවාහක රූ රැජින සංවිධායක මණ්ඩලය පිළිගෙන තිබේ. ඒ අනුව එම තරඟාවලියේ දෙවන ස්ථානය දිනාගත් අයර්ලන්ත රූ රැජින වෙත කිරුළ හිමිවනු ඇත. මේ පිළිබඳව ඔවුන් දැන්වූ පසු කැරොලයින් ජූරි විසින් ලෝක රූ රැජින සංවිධායක මණ්ඩලය වෙත ලිපියක් යවා තිබේ.

එහිදී ඇය සඳහන් කරන්නේ 2020 ලෝක විවාහක රූ රැජින කිරුළ දරණ කාලයේ දී කාන්තාවන්ගේ සහ දරුවන්ගේ ජීවිත ඔසවා තැබීමට කටයුතු කිරීමට ලැබීම තමා ලද භාග්‍යක් බවත්, තමන් සැමවිටම සමාන සහ සාධාරණ අවස්ථාවන් පෙනී සිටීම විශ්වාස කරන බවත්ය.

එමෙන්ම අසාධාරණකම් පිළිබඳව ඉව වැටුණු විගසම ඒ පිළිබඳව ප්‍රශ්න කළ බවත් තමා පෙනී සිටියේ කිසිඳු අසාධාරණයකින් හෝ අයුතු බලපෑමකින් තොරව තමාට සමාන සහ සාධාරණ ලෙස සලකනු ඇතැයි බලාපොරෝත්තුවෙන් ආ සියළුම තරඟකාරිනියන් වෙනුවෙන් බවත් ඇය සිය ලිපියේ සඳහන් කර තිබේ.

එම අසාධාරණයට පෙනී සිටීම පිළිබඳව තමන් ආඩම්බර වන අතර අයුතු, අසාධාරණ සහ අයුක්ති සහගත වටපිටාවක, ලෝක විවාහක රූ රැජිණ කිරුළ හිස පැළඳීම එම කිරුළේ අරමුණ සහ සියළු කාන්තාවන්ගේ අයිතිය පාවාදීමක් බවද ඇය සඳහන් කරයි.

එමෙන්ම පසුගිය වසරවලදී තමාට ලබා දුන් සහයෝගයට ස්තූතිවන්ත වන අතර තමා සහ ලෝක රූ රැජින තරඟාලියේ සංවිධායක මණ්ඩලය සමග ගිවිසුම් ගත අවබෝධතා ගිවිසුම මෙයින් අවසන් කරන බවද ඇය පවසා තිබේ. තවද ලිපිය අවසන් කරමින් ඇය ඉල්ලා සිටින්නේ මේ වසරේ ලෝක විවාහක රූ රැජින තේරීමේ තරඟාවලිය සැලසුම් කළ පරිදිම ශ්‍රීලංකාවේ පවත්වන ලෙසයි.

එහි සිංහල පිටපත පහතින්

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button