දේශීය පුවත්

පාසල් සිසුන්ට සුබාරංචියක් – අගෝස්තු පාසල් නිවාඩුව සතියයි

මෙවර අගෝස්තු මාසයේ පාසල් නිවාඩුව සතියකට සිමා කෙරෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී එල් පීරිස් මහතා සඳහන් කරයි.

විෂය මාලා ආවරණය කර ගැනීම සඳහා වැඩි ඉඩක් වෙන් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය මත එම තීරණය ගෙන තිබෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරයි.

එසේම අපොස උ.පෙළ විභාගය ඔක්තෝබර් මස 4 වන දින සිට ඔක්තෝබර් 30 තෙක් පැවැත්වෙන බවත් ,ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ඔක්තෝබර් මස 3 වන ඉරිදා දින පැවැත්වෙන බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරයි.

තවද අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය 2022 වසරේ ජනවාරි අවසන් සතියේ පැවැත්වෙන බවත් සඳහන් කර ඇත.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button