ගොසිප් පුවත්

නවකතා කියවමින් වැඩ අතපසු කරන මහ නගරසභාවෙ නිලධාරිනිය

දිනෙන් දින වළපල්ලට යන රාජ්‍ය අංශය ගැන කීමට ඇත්තේ සෝචනීය කාරණාය.රාජ්‍ය ආයතන වල රාජකාරි අවස්ථාවක නවකතාපොත් කියවමින් තමන්ට ඒ සදහා බාධාකල බවට උරණ වන කාන්තාවක් ගැන අසන්නට ලැබෙන්නේ කොළඔ මහ නගරසභාවෙහි රථවාහන අංශයෙනි.

මෙම සිදුවීමට අදාල පුද්ගලයා මුදල් බැදීමට ගිය විට එය මගහැර කාලය අපතේ යවමින් සිටි කාන්තාවගෙන් ” රාජකාරි වෙිලාවෙ නවකතා කියවන්නේ ඇයි ” යැයි විමසූ විට ඔහුව රස්තියාදුකර පැය ගණනකට පසු එම රාජකාරිය ඉටු කර ඇත.උදෑසන 10.20 ට පමණ මෙම සිදුවීම වී ඇති අතර මෙවන් නිලධාරිනියන් ගැන සොයා බලා කටයුතු කිරීම කොළඔ මහ නගර සභාව සතු වගකීමකි.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button