දේශපාලන පුවත්දේශීය පුවත්ප්‍රධාන පුවත්

ජනපති ඉන්නේ තට්ටු 2ක සාමාන්‍ය ගෙයක – තියෙන්නේ වාහන 3යි : බිලියන 1.7ක් ඉතුරු කරපු නිහතමානී නායකයෙක් (VIDEO)

ජනාධිපතිතුමන් අද ඉන්නේ සාමාන්‍ය තට්ටු දෙකේ නිවසක බවත්, එතුමා බිලියන 1.7ක් සිය වැය ශීර්ෂයෙන් ඉතුරු ​කර ඇති නිහතමානී ජනාධිපතිවරයෙක් බවත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පැවසීය.

ඒ මහතා ලබා දුන් කෝල් එකක් ගැන ඇයි මෙච්චර කතා කරන්නේ යනුවෙනුත් අමාත්‍යවරයා ප්‍රශ්න කර සිටියේය.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button