ගොසිප් පුවත්තරු හුට පටවිශේෂාංග

හරි ආඩම්බරෙන් මම හදපු කොකිසයක් ආච්චිට පෙන්නුවා

වොල්ගා කල්පනී තමන්ගේ අවුරුදු මතකය අවදි කලේ මෙහෙමයි…

පුංචි කාලේ මම මගේ ආච්චියි, සීයයි එක්ක ඒ දෙන්නගේ ගෙදර තමයි හැදුණේ. මගේ ආච්චිට හරි රසට කෑම හදන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මගේ ආච්චි සෑම සිංහල අලුත් අවුරුද්දකම හැම සිංහල කැවිලි වර්ගයක්ම හැදුවා.

ඒවා හදද්දි ආච්චිගේ තනියට එයා ළඟට වෙලා සින්දු කිය කියා පුංචි බංකුවක වාඩිවෙලා හිටපු ඒ ලස්සන අතීතයට මම හරි ආදරෙයි. අලුත් අවුරුදු දවසේ ඒ නැකතට ගැලපෙන පාටට මට හරි ලස්සන ගවුමක් හැම අවුරුද්දෙම ආච්චි මහලා දුන්නා.

ඒ අලුත් ගවුමත් ඇඳගෙන ආච්චි හදපු කිරිබත්වලින් සීයා මට නැකැතට කිරිබත් කෑල්ලක් කැව්වා. කිරිබත් කෑවට පස්සේ ආච්චි හරි රස කෑම වේලක් හැදුවා. ඒක ලොකු කෑම මේසයක්.

එදාට මගේ අම්මා ඇතුළු හැම දරුවෙක්ම ආච්චිගෙයි, සීයාගෙයි ගෙදර ආවා. මම ඒ කාලේ මුං කැවුම් කන්න හරි ආසයි. ආච්චි කැවිලි හදද්දී මටත් ඔය කොකිස් බදින්න ටිකක් ඉඩ දෙනවා.

මම ඒවාට ආච්චිට උදව් කරන්නේ හරි ආසාවෙන්. මම හදපු කොකිසයක් පෙන්නලා “මේ මම හදපු කොකිස්” කියලා ඒ කාලේ මම ආඩම්බරයෙන් කිව්වා අදටත් මට මතකයි.

Courtesy – Saaravita

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button