ගොසිප් පුවත්තරු හුට පටවිශේෂාංග

බොහෝ දුරට දෙවැනි ඉනිමත් එක්ක ජීවිතේ ගෙවෙයි

TV දෙරණ රූපවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වෙන ‘දෙවෙනි ඉනිම’ ටෙලි නාට්‍යයේ අරුණි ලෙස ඔබ කාගෙත් ආදරය දිනා සිටින ඉෂානි විජේතුංගගෙන් අලුත් බලාපොරොත්තු ගැන විමසුවා.

ඇය පැවසුවේ ‘දෙවෙනි ඉනිම’ සමග මේ වසරත් කාලය ගෙවි යනු ඇති බවය.

මම හිතනවා උදා වෙන නව වසරේදිත් දෙරණ රූපවාහිනියේ දිගහැරෙන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලි නාට්‍යය සමග කාලය ගෙවෙයි කියලා. ඒ වගේම මම දැනට ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යනවා.

එහි වැඩ කටයුතුවලටද් මුලික අවධානය යොමු කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙන් ඉන්නවා. දෙවෙනි ඉනිම සමග වැඩ කරන නිසා වෙනත් ටෙලි නාට්‍යයක් භාරගත්තේ නැහැ.

බලමු ඉතින් ඉදිරියට.

Courtesy – Saaravita

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button