දේශීය පුවත්

සරසවි අපේක්ෂිත සිසුන්ට සහන ගෙවීමේ ක්‍රමයට ලැප්ටොප් ලබාදීම ඇරඹේ

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය අපේක්ෂිත සිසුන්ට සහන ගෙවීමේ ක්‍රමයට ලැප්ටොප් පරිගණක ලබාදීම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද ආරම්භ වුණා.

අන්තර්ජාල සබඳතාව, මෘදුකාංග පැකේජය සහ වසර 4 ක වගකීමක් සහිතව මෙම ලැප්ටොප් පිරිනැමෙනවා.

රැකියාවක් ලැබීමෙන් පසු මුළු වටිනාකම වසර 6 කින් ගෙවා නිම කිරීමට සිසුන්ට හැකියාව ලැබෙන අතර ශිෂ්‍ය කාලය තුළ මසකට ගෙවිය යුත්තේ රුපියල් 500 ක් පමණයි.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button