දේශීය පුවත්

සිංහරාජය කැපුවේ නෑ, ලොකු කළා – පරිසර ඇමැති කියයි

සිංහරාජ වනාන්තරය පෙර තිබුණාට වඩා තුන් ගුණයකින් වැඩි කිරීමට ක්‍රියාත්මක වූයේ වර්තමාන ආණ්ඩුව යැයි පරිසර ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා පසුගිය 24 වනදා පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැවසීය.

සිංහරාජය පිළිබඳව මේ වන විට විවිධ ප්‍රකාශ නිකුත් වුවද හෙක්ටයාර 12,000ක ප්‍රමාණයක තිබූ එම වනාන්තරය හිටපු ජනාධිපතිවරයා විසින් එය හෙක්ටයාර 36,000 ක් දක්වා වැඩි කිරීමට ගැසට් පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කර තිබූ අතර වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා විසින් එම ගැසට් පත්‍රය පළ කිරීමට ක්‍රියා කළ බවද හෙතෙම කීය.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button