දේශීය පුවත්

ඩෙංගු පාලනයට සාර්ථක පර්යේෂණයක්

ව්‍යන්ධකරණයට ලක්කරන ලද පිරිමි මදුරුවන් පරිසරයට මුදා හැරීම මගින් ඩෙංගු පාලනය කළ හැකි බව කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයීය අනුක වෛද්‍ය විද්‍යා ඒකකය සහ තවත් ආයතන කීපයක් එක්ව සිදු කළ පර්යේෂණයකින් ආනාවරණය කරගෙන තිබේ.

ව්‍යන්ධකරණයට ලක් කරන ලද පිරිමි මදුරුවන් පරිසරයේදී ගැහැණු මදුරුවන් සමඟ ප්‍රජනනය කිරීමෙන් පසුව දමන බිත්තරවලින් මදුරුකීටයන් බෝ නොවීම නිසා කලක් යන විට මදුරු ග්‍රහණය අඩුවන අතර එමගින් ඩෙංගු පාලනය වන බව ද කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ පීඨාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය ජානකී හේවාවිසෙන්ති මහත්මිය පැවැසුවාය.

Courtesy – Lankadeepa

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button