ගොසිප් පුවත්තරු හුට පට

රටේම ආදරය දිනූ ආදිත්‍යා වොයිස් ටීන්ස් එකෙන් පස්සේ දැන් ගෙවන ජීවිතේ

මෙරට වැඩිම ප්‍රේක්ෂකයින් පිරිසක් නැරඹූ ද වොයිස් ටීන්ස් වැඩසටහනෙන් රටේම ආදරය දිනූ තරුවක් ලෙස ආදිත්‍යා වැලිවත්ත හඳුන්වන්න පුලුවන්. ආදිත්‍යා වොයිස් ටීන්ස් සීසන් 1 අවසන් මහා තරඟය දක්වා පැමිණීට දක්ෂ විය. ඉන් පසු ඇය දැන් සිරස ටීවී ඔස්සේ විකාශය වන ඉන්බොක්ස් වැඩසටහනේ වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරන්නියද වනවා. තවමත් අධ්‍යාපනය ලබන ආදිත්‍යාගේ නවතම ජායාරූප පෙළක් ඔබට ගෙනෙන්නට අපි හිතුවා.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button