ගොසිප් පුවත්

ස්ලිම් වසරේ ජනතාවගේ ගුවන්විදුලි නිවේදකයා අරවින්ද ලොකුගේ

ස්ලිම් පීපල්ස් 2021 සම්මාන උළලේ වසරේ ජනතාවගේ ගුවන්විදුලි නිවේදකයා ලෙස සියත එෆ්.එම්. නාලිකා ප්‍රධානී අරවින්ද ලොකුගේ (ඔරිජිනල් අරා) සම්මානයට පාත්‍ර වී ඇත. ඔහුට අපේ උණුසුම් සුබ පැතුම්.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button