ගොසිප් පුවත්තරු හුට පට

විවාහයෙන් පසු සරාගී වුණු ස්වප්නා දැන් ගෙවන ජීවිතේ

ස්වප්නා කියන්නේ අපේ රටේ ජනතාව විශාල ප්‍රමාණයක් නැරඹූ වසර ගණනක් තිස්සේ අංක 1 ටෙලිනාට්‍යය ලෙස සමීක්ෂණ වාර්තාවන්හි රැඳුණු ටෙලිනාට්‍යයක්. එහි ස්වප්නාගේ චරිතයට රංගනයෙන් දායක වන්නේ සුරූපි දීපිකා සිංග් විසිනුයි. ඇය මේ වන විට ස්වප්නා ටෙලිනාට්‍යයේ නිෂ්පාදකවරයා සමග විවාහ වී සිටිනවා. ඇය දැන් පුංචි පුතණුවෙකුගේ මවක්ද වනවා. ඇය මෑත කාලයේ සිට ඇගේ සරාගී ජායාරූප වැඩි වශයෙන් අන්තර්ජාලයට එක් කරනු ලැබුවා. ඊට ඉහළ ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර හිමිවී තිබුණා. මේ ඒ ජායාරූප පෙළයි.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button