දේශීය පුවත්ප්‍රධාන පුවත්

අවාසනාවන්ත ලෙස තවත් හඳුන් දිවියෙකු අහිමි වෙයි

කළුතර , හොරවල-පැලවත්ත මාර්ගයේ ලිහිණියාව ප්‍රදේශයේදී අද (22) උදෑසන ත්‍රීරෝද රථයක ගැටී හඳුන් දිවියෙකු මිය ගොස් තිබෙනවා.

මරණයට පත්වූ මෙම සත්ත්වයා උසින් අඩි දෙකකට ආසන්න ගැහැණු සතෙකු වනවා.

මෙම ප්‍රදේශයේදී පසුගිය දෙසැම්බර් මස 03 වන දිනද මෙලෙසම වාහනයක ගැටී හඳුන් දිවියෙකු මිය ගොස් සිටියා.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button