ප්‍රධාන පුවත්විදෙස් පුවත්

ලොව උසම ගොඩනැගිල්ලෙන් පහළට ආ රාජලියෙකුගේ දුර්ලභ දසුන කැමරා ඇසින් – (VIDEO)

ලොව උසම ගොඩනැගිල්ල වන ඩුබායි හි බර්ජ් කලීෆා (මහල් 160 ක් සහ උස මීටර් 828 ක්) මුදුනේ සිට සිරුරේ කුඩා කැමරාවක් සවිකර රාජාලියෙකු පියාසර කරවා තිබේ.

ගොඩනැගිල්ල මුදුනේ සිට මීටර් 829.8 ක් පහලින් සිටි පුහුණුකරු වෙත රාජාලියා පියඹා එන දර්ශණ මෙහිදී කැමරා කාචයට හසු කරගෙන ඇත.

කැමරාවේ බර ග්‍රෑම් 300 ක් වුවද එය කුරුල්ලන්ගේ බරෙන් 10% ට සමාන වේ.

සංවිධායකයින් විසින් පවසන්නේ මෙය මිනිසා විසින් සාදන ලද ස්ථානයක සිට කළ මෙතෙක් වාර්තා වූ ඉහළම කුරුලු පියාසැරිය බවයි.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button