දේශීය පුවත්

අඩු ආදායම් තව ලක්ෂයකට රැකියා ලබාදෙන බව ජනපති ගෝඨාගෙන් ප්‍රකාශයක්

රැකියා ලක්ෂයේ ප්‍රථම වැඩසටහන අවසන් වූ පසුව අඩු ආදායම් පවුල්වල තවත් ලක්ෂයකට රැකියා ලබාදෙන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

රැකියා ලක්ෂයේ පළමු වැඩසටහන යටතේ අඩු ආදායම් ලාබීන් තිස්පන් දහසකට අධික පිරිසකට දැනටමත් රැකියා ලබා දි ඇතැයි ද ජනාධිපතිවරයා කියයි.

සුජිත් හේවාජූලිගේ

Courtesy – Lankadeepa

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button