දේශපාලන පුවත්දේශීය පුවත්

තීරණාත්මක තීන්දු ගන්න රාජපක්‍ෂවරු හතර දෙනා එකතු වෙයි

ආණ්ඩුවේ ඉදිරි කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ඉතා තීරණාත්මක සාකච්ඡාවක් රාජපක්‍ෂ පවුලේ ප්‍රධානීන් අතර ගිය සතියේ පැවැත්වී ඇති බව විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග අනාවරණය කරයි.

මෙම සාකච්ඡාවට රාජපක්‍ෂ පවුල් නියෝජනය කරමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ, අගමැති මහින්ද රාජපක්‍ෂ, අමාත්‍ය චමල් රාජපක්‍ෂ සහ බැසිල් රාජපක්‍ෂ මහතා සහභාගි වී සිට ඇති බව දැනගන්නට තිබේ.

මෙහිදී ඉදිරි කාලවකවානුව තුළ ආණ්ඩුව කටයුතු කළ යුතු ආකාරය ඇතුළු තීරණාත්මක තීන්දු රැසක් ගෙන ඇති බවද දැනගන්නට තිබේ.

Courtesy – Mawratanews

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button