දේශීය පුවත්ප්‍රධාන පුවත්

කල් ඉකුත් වන රියැදුරු බලපත්‍රවල වලංගු කාලය දීර්ඝ කෙරේ

2021 අප්‍රේල් මස 1 වන දා ආරම්භ වී සැප්තැම්බර් 30 වන දා කල් ඉකුත්වීමට නියමිත ව තිබූ සියලු ම රියදුරු බලපත්‍රවල වලංගු කාලය, කල් ඉකුත්වීමේ දිනයේ සිට වසරකින් දීර්ඝ කර තිබේ.

අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශය මේ බව සඳහන් කළේය.

එමෙන් ම, මෙම වසරේ ඔක්තෝම්බර් 1 වන දා ආරම්භ වී ලබන වසරේ මාර්තු 31 වන දා කල් ඉකුත්වීමට නියමිත සියලු ම රියදුරු බලපත්‍රවල වලංගු කාලය, කල් ඉකුත්වීමේ දිනයේ සිට මාස හයකින් ද දීර්ඝ කර තිබේ.

අදාළ ගැසට් පත්‍රය පහතින් දැක්වේ.

(මව්බිම)

 

Related Articles

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x