දේශීය පුවත්ප්‍රධාන පුවත්

උසස් පෙළට ඇතුළත් වෙන්න අවම සුදුසුකම් පහත වැටේ

උසස් පෙළ පන්තිවලට ඇතුළත් වීම සඳහා අවශ්‍ය වූ අවම සුදුසුකම් නිර්ණායක අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් සංශෝධනය කරනු ලැබ ඇත.

ඒ අනුව විභාගයේ දී මව්බස සහ ගණිතය යන විෂයන් ඇතුළු විෂයන් පහකින් සම්මාන සාමර්ථ දෙකක් සහිතව සමත් වීම උසස් පෙළ පන්තිවලට ඇතුළත් වීමේ අවම සුදුසුකම වෙයි.

මෙම සංශෝධන අදාළ වන්නේ පසුගිය සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සහිත සෞන්දර්ය විෂයන් සඳහා පෙනී සිටි සිසුන් උසස් පෙළ පන්තිවලට ඇතුළත් වීම සඳහා පමණක් වන අතර ඊට අදාළ සංශෝධිත චක්‍රලේඛය අමාත්‍යාංශය ඊයේ ( 29 වැනිදා) නිකුත් කරන ලදි.
මව්බස සහ ගණිතය ඇතුළත්ව විෂයන් හතරකින් සම්මාන සාමර්ථ දෙකක් සහිතව සමත්ව සිටින සිසුන්ට ඊළඟ ආසන්න වසරේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ දී අසමත් වූ විෂයය සම්පූර්ණ කර ගැනීමේ පදනම මත උසස් පෙළ පන්තිවලට ඇතුළත් කර ගත හැකි බව ද එම චක්‍රලේඛයේ සඳහන්ව තිබේ.

ගණිතය විෂය අසමත්ව විෂයන් පහකින් සම්මාන සාමර්ථ දෙකක් සහිතව සමත් වී සිටින සිසුන් එළඹෙන වසර දෙකක් ඇතුළත ගණිතය විෂය සමත් වීමේ පදනම මත උසස් පෙළ කලා හෝ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය යන විෂය ධාරාවන් හැදෑරීම සඳහා උසස් පෙළ පන්තිවලට ඇතුළත් විය හැකි බවත් එහි සඳහන්ව ඇත.

උසස් පෙළ පන්තිවලට ඇතුළත් වීම සඳහා අවශ්‍ය වන අවම සුදුසුකම් අනුව සම්මාන සාමර්ථ දෙකෙන් එකක් නොමැති අවස්ථාවක පමණක් විභාගයේ ලිඛිත පරීක්ෂණයේ සාමාන්‍ය සාමර්ථ්‍යයක් ලබා එම විෂයට ම පාසල පදනම් කර ගත් තක්සේරුකරණ වැඩපිළිවෙළ යටතේ සම්මාන හෝ ඊට ඉහළ නිපුණතා මට්ටමක් ලබා සිටී නම් එය එක් සම්මාන සාමර්ථ්‍යයක් ලෙස සැලකෙන බවත් මෙම නියමය මව්බසට සහ ගණිතය විෂයන්ට අදාළ නොවන බවත් එම චක්‍රලේඛයේ සඳහන් වෙයි.

එමෙන් ම ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සහිත සෞන්දර්ය විෂයන් සඳහා පෙනී සිටි සිසුන් උසස් පෙළ පන්තිවලට ඇතුළත් කිරීමේ දී විශිෂ්ට හෝ අධි සම්මාන අවශ්‍යතාව සඳහා ද එම විෂයන්ට ලබා දී ඇති පාසල පදනම් කර ගත් තක්සේරුකරණ වැඩපිළිවෙළෙහි නිපුණතා මට්ටම් අදාළ කර ගත යුතු බවත් එහි සඳහන්ව ඇත.

මෙම චක්‍රලේඛය පළාත් ප්‍රධාන හා අධ්‍යාපන ලේකම්වරුන්ට,පළාත්,කලාප හා කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන්ට සහ විදුහල්පතිවරුන්ට ද මේ වන විට යොමු කර තිබේ.

නිලන්ත මදුරාවල – Aruna.lk

Related Articles

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x