දේශීය පුවත්ප්‍රධාන පුවත්

තර්ඩ් පාටි වාහන රක්ෂණයේ බද්දක් ඉහළ දමයි

තුන්වන පාර්ශ්වයේ (Third Party) රථ වාහන රක්ෂණ මුදලින් මේ දක්වා මාර්ග ආරක්ෂා අරමුදලට අයකරන ලද 1%ක බද්ද 2%ක් දක්වා ඉහළ දමා තිබේ.

2021 ඔක්තෝබර් 01 වැනි දින සිට මෙම බදු සංශෝධනය සිදුකිරීමට අදාළ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය පසුගිය සිකුරාදා (17 වැනිදා) ප්‍රවාහන ඇමැතිවරයා නිකුත් කර ඇත.

මාර්ග ආරක්ෂා අරමුදල මගින් මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාවට අරමුදල් සපයනු ලබන අතර තුන්වන පාර්ශ්වයේ සියලුම රථ වාහන රක්ෂණ මුදලින් 1% ක මාර්ග ආරක්ෂණ බද්දක් මේ දක්වා අයකරන ලදී. එම අයකරන බදු මුදල මාසිකව මෙම අරමුදලට අදාළ රක්ෂණ ආයතනය මගින් බැර කෙරේ.

නයන තරංග ගමගේ
(Aruna.lk)

Related Articles

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x