දේශීය පුවත්

රටේම දේශපාලකයින්ට ආදර්ශයක් දෙමින් ලක්ෂ 100ක් යොදා ශිෂ්‍යත්ව අරමුදලක් ඇරඹු ඇමති බන්දුල

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය උසස් ලෙස සමත්වන අඩු ආදායම්ලාභි පවුල්වල දරුවන් වෙනුවෙන් අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව උසස් පෙළ හැදීරීමට ප්‍රඥාබන්දු ශිෂ්‍යත්වය පිරි නැමෙනවා.

ප්‍රඥාබන්දු ශිෂ්‍යත්ව භාරයට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සමඟ වෙළඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල් පීරිස් මහතා අත්සන් තබා තිබෙනවා

අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පෞද්ගලික ධන පරිත්‍යාගයක් ලෙස රුපියල් ලක්ෂ 100ක් යොදා “ ප්‍රඥාබන්දු ” ආරම්භ කළ අතර, එතුමාගේ ජන්ම දිනයට සමගාමීව මෙම ශිෂ්‍යත්ව අරමුදල සමාරම්භ කිරීම විශේෂත්වයක්.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button