දේශපාලන පුවත්දේශීය පුවත්ප්‍රධාන පුවත්

සහල් හිඟයට විසඳුම් දෙන්න රජය ගත් තීන්දුව

වී අලෙවි මණ්ඩලය ගොවීන්ගෙන් මිල දී ගන්නා වී තොග සහල් බවට පත් කර අඛණ්ඩව සතොස ආයතනයේ ශාඛා ජාලය හරහා කඩිනමින් බෙදා හැරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

පාලන මිල යටතේ දැනට වෙළෙඳපොළෙහි ප්‍රමාණවත් සහල් තොග නොමැති වීම හේතුවෙන් ප්‍රමාණවත් සහල් තොග වෙළෙඳපොළට සැපයීමේ විකල්ප ක්‍රියාමාර්ගයක් ලෙස මෙම තීරණය ගෙන ඇත.

එමෙන් ම එම වැඩපිළිවෙළෙහි ප්‍රගතිය සැලකිල්ලට ගෙන තවදුරටත් ගත යුතු විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව සලකා බැලීමටත් අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button