දේශපාලන පුවත්දේශීය පුවත්ප්‍රධාන පුවත්

පොල් ගස් හා කජු ගස් කැපීම තහනම් කිරීමට පියවර

ඉදිරියේදී ගස් හෙලීමේ පනතට පොල් ගසද ඇතුලත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බවත් මේ අනුව කොස් සහ දෙල් ගස් කැපීමේ තහනමට පොල් ගසද ඇතුලත් වන බවත් වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා පැවසීය.

දේශීය නිෂ්පාදන කර්මාන්ත වැඩි දියුණු කිරීමේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් කමිටුව ඊයේ (15) ගම්පහ, නයිවලදී පැවති අවස්ථාවේ අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

මෙහිදී තවදුරටත් අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කොට සිටියේ, අක්කර දහයට වඩා අඩු පොල් ඉඩම් කැබලි කිරීම පිණිස දැනට පළාත් පාලන ආයතන මගින් ලබා දෙන අනුමැතිය පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය මගින් ලබාදීමට අවශ්‍ය නීති සංශෝධනය වන බවත්ය.

මෙරට කජු නිෂ්පාදනය ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සිදු වන අතර කජු ගස් කපා දැමීම මත මෙම ව්‍යාපාරයද ඇද වැටීමේ තත්ත්වයක් පවතින බැවින් කජු ගස් කැපීමද තහනම් කිරීමක් වීම සුදුසු බව ජනතා නියෝජිතයින් විසින් පෙන්වා මෙහිදී දෙනු ලැබූහ.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button