දේශීය පුවත්ප්‍රධාන පුවත්

කෙටි කාලින විදෙස් සංචාර සඳහා යන රාජතාන්ත්‍රිකයින් සහ ව්‍යාපාරිකයින්ට යලි පැමිණීමෙන් පසු නිවෙස් නිරෝධායනය සඳහා අවසර

කෙටි කාලීන විදෙස් සංචාර සඳහා යනු ලබන ලාංකික සහ විදේශීය රාජතාන්ත්‍රිකයින් සහ ව්‍යාපාරිකයින් සම්බන්ධයෙන් විශේෂ මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ජෛව බුබුලක් යටතේ කෙටි කාලින විදෙස් සංචාර සඳහා දිවයිනෙන් බැහැරව යන මෙම පිරිස් නැවත ලංකාවට පැමිණීමෙන් පසු නිවෙස් නිරෝධායනයට ලක්වී සිටීම සහ නියමිත දින තුලදී ගනු ලබන PCR වාර්තා ප්‍රථිපල අනුව ඉන් මුදා හැරිමට මෙම නව මාර්ගෝපදේශ මාලාව මගින් උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

මෙවැනි සංචාර සඳහා සහභාගිවන පුද්ගලයින් ඒ පිලිබඳව කල් තියා වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සහ නිරෝධායන කටයුතු සම්බන්ධ බලධාරීන් දැනුවත් කළ යුතුය.

එමෙන්ම සංචාරය නිමවා පැමිණීමෙන් පසු නිවෙස් නිරෝධායනයට ලක්වීමේ දී ප්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් දැනුවත් කළ යුතු බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා සඳහන් කර සිටින්නේ.

ඒ අනුව විදෙස් සංචාරයන් සඳහා යනු ලබන තැනැත්තන් අනුගමනය කළ යුතු උපදෙස් පහත පරිදි වේ :

ජෛව බුබුලකට යටත්ව විදෙස් සංචාරයක යෙදෙන පුද්ගලයින් පැය 96ක් වැනි කාලයක් ඇතුලත යලි දිවයිනට පැමිණීමෙන් පසු නිවෙස් නිරෝධායනය වෙත යොමු කරනු ලැබේ.

මේ අතර ජෛව බුබුලකට යටත්ව පැය 96 කට වඩා වැඩි කාලයක් විදෙස් සංචාරයක නිරතවී යලි දිවයිනට පැමිණෙන තැනැත්තන් දිවයිනට පැමිණීමේදී ගුවන් තොටුපොළ සෞඛ්‍ය අංශ වෙත පැය 96ක් තුලදී ලබා ගත් PCR වාර්තාවක් හෝ පැය 48ක් තුලදී සිදුකළ ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුවේ.

එලෙස නිවෙස් නිරෝධායන වෙත යොමු කිරීමේදී ඔවුන් ගුවන් තොටුපොළ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් වෙත ගතවු පැය 48ක කාලය තුලදී ගනු ලැබූ PCR පරීක්ෂණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

නිවෙස් නිරෝධායනයට ලක්වී සිටින කාල සීමාවේ 5 වන හා 7 වන දිනය අතර වාරයේදී එම තැනැත්තා PCR පරීක්ෂණයකට ලක් විය යුතු අතර එම ප්‍රථිපල සෘණාත්මක නම් ඔහු නිවෙස් නිරෝධායනයෙන් මුදා හැරීමට පියවර ගනු ලබන බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා සඳහන් කර සිටින්නේ.

දිවයිනට පැමිණීමෙන් පසු සිදුකරනු ලබන PCR පරීක්ෂණ ප්‍රථිපල වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයට සහ නිරෝධායන කටයුතු සම්බන්ධ ඒකකය වෙත ඊමේල් මගින් දැනුම් දිය යුතුය.

මෙම පිරිස් ගුවන් තොටුපොළට පැමිණීමෙන් පසු නිවෙස් කරා යෑම සඳහා සුදුසු ප්‍රවාහන මාධ්‍යයන් යොදා ගත යුතු අතර ඒ සඳහා සහභාගිවන පුද්ගලයින් නිසි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ඇඳුම් ඇඳ සිටිය යුතුවේ.

මෙලෙස ජෛව බුබුලකට යටත්ව විදෙස් සංචාරයන් සඳහා එක්වන තැනැත්තන් නිර්දේශිත කොව්ඩ් මර්ධන එන්නත් මාත්‍රාව සම්පුර්ණයෙන් ගෙන ඇත්නම් ඔවුන් නිරෝධායන ක්‍රියාවලියේ මුදා හැරෙන බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා නිකුත් කර තිබෙන නව මාර්ගෝපදේශ මාලාවේ සඳහන් වන්නේ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button