විදෙස් පුවත්

ජොන්සන් ඇන්ඩ් ජොන්සන් කොවිඩ් එන්නතටත් හදිසි භාවිතය සදහා WHO අනුමැතිය

ඇමෙරිකාවේ නිෂ්පාදනය කරන ‘ජොන්සන් ඇන්ඩ් ජොන්සන්’ කොවිඩ් – 19 මර්දන එන්නත හදිසි භාවිතය සදහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ(WHO) අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.

මෙම එන්නත වැඩිහිටියන් සඳහා වඩාත් ඵලදායී බවයි පරීක්ෂණ වලින් තහවුරු වී ඇති බව සඳහන්. එය යුරෝපීය ඖෂධ ඒජන්සිය විසින්ද අනුමතකර දිනකට පසුවයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ අනුමැතිය හිමිව ඇත්තේ.

එම එන්නත ලබා දිය යුතු වන්නේද එක මාත්‍රාවකි. එය එන්නත්කරණයට විශාල පහසුවක් වන හෙයින් ‘ජොන්සන් ඇන්ඩ් ජොන්සන්’ එන්නත සෑම රටකම සැපයීමේ පහසුකම් අතරට එක්විය යුතු බවටත් නිර්දේශ කර ඇත.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button