ගොසිප් පුවත්ඡායාරුප ගැලරියේ

සරාගී දිනිති වල්ගමගේ අන්තර්ජාලය කළඹයි

රංගන ශිල්පිණියක්, ගුවන් සේවිකාවක් වන සහ ද වොයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන ඉදිරිපත් කරන දිනිති වල්ගමගේ අන්තර්ජාලයට ඇගේ නවතම ජායාරූප පෙළක් එක් කර තිබෙනවා. මේ ඒ ජායාරූප පෙළයි..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button