දේශපාලන පුවත්දේශීය පුවත්ප්‍රධාන පුවත්

රන්ජන්ට මන්ත්‍රී වැටුපත් අහිමි වෙයි

වසර 4ක සිර දඩුවමකට යටත්ව සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ පාර්ලිමේන්තු වැටුප අත්හිටුවීමට පාර්ලිමේන්තු බලධාරීන් පියවර ගෙන ඇත.

ඒ අනුව ඉකුත් මාසයේ සිට ඒ මහතාගේ වැටුප අත්හිටුවා ඇති බව දැනගන්නට තිබේ.

රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ පාර්ලිමේන්තු අසුන සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ තීන්දුවක් ලැබෙන තුරු මෙසේ වැටුප් අත්හිටුවා ඇති බව දැනගන්නට ඇත.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button