දේශීය පුවත්ප්‍රධාන පුවත්

වයින් ස්ටෝර්ස් අසල නිරීක්ෂණයේ – පරික්ෂා කිරීම සඳහා ඉහළ නිලධාරීන්

ඊයේ (21) සහ අද (22) දිනයේ වයින් ස්ටෝර්ස් ඇතුළු මත්පැන් අලෙවි කරන ස්ථාන ආශ්‍රිතව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ කඩ කරන්නේ ද යන්න පරික්ෂා කිරීම සඳහා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කළ බව වාර්තා වනවා.

දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉහළ නිලධාරීන් ද ඇතුළත්ව මත්පැන් අලෙවි කරන ස්ථාන ආශ්‍රිත කරුණු පරික්ෂා කිරීම් සඳහා නිලධාරීන් පිටත් ව ඇති අතර ඔවුන්ගේ නිරීක්ෂණය වී ඇත්තේ සෞඛ්‍ය උපදෙස්වලට අනුව කටයුතු සිදුවන බවයි.

එම නිරීක්ෂණ සඳහා එක්වූ සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරියෙකු liveat8.lk වෙබ් අඩවියට සඳහන් කළේ තමන් ස්ථාන 52ක් නිරීක්ෂණයේ යෙදුනු අතර සැලකිය යුතු පිරිසක් රැඳී සිටියේ මත්පැන් අලෙවි කරන ස්ථාන තුනක පමණක් බවයි.

Source – Live@8

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button