ක්‍රීඩා පුවත්ප්‍රධාන පුවත්

ලෝක ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ශ්‍රේෂ්ඨයන්ට පිදෙන ‘හිස්වැසුම‘සංගක්කාරට

ලෝක ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ශ්‍රේෂ්ඨතම ක්‍රීඩකයන්ගේ ලැස්තුවට එකතු වූ ශ්‍රී ලංකා හිටපු සුපිරි පිතිකරු කුමාර් සංගක්කාර මහතාට ඒ වෙනුවෙන් පිදෙන විශේෂ ‘හිස් වැස්ම’ ප්‍රදානය කළේය.

ඉන්දීය හිටපු සුපිරි පිතිකරුවකු වන සුනිල් ගවස්කාර් මහතා සංගක්කාර මහතාට එම හිස් වැස්ම එන්ගලන්තයේදි ප්‍රදානය කළේය.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button