දේශීය පුවත්ප්‍රධාන පුවත්

ගෑස් මිල වැඩි නොවෙයි

ගෑස් මිල සංශෝධනය කිරීම පිළිබඳව සළකා බැලීම සඳහා පත්කළ අමාත්‍ය අනු කමිටුව මගින් ගෑස් මිල වැඩි නොකිරීමට තිරණය කර තිබේ.

ලෝක වෙළඳපොළ තුළ ගෑස් මිල ඉහළ යෑම හේතුවෙන් මිළ සංශෝධනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ගෘහස්ත ගෑස් සැපයුම්කරුවන් වන ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම මෙන්ම ලාෆ්ස් ගෑස් සමාගම ඉල්ලීමක් කර තිබුණි.

එම සමාගම්වල නියෝජිතයන් හා අමාත්‍ය අනු කමිටුව අතර අද පැවැති සාකච්ඡාවේදී ගෑස් මිල ඉහළ නොදැමීමට තීරණය කර තිබේ.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button