ප්‍රධාන පුවත්විදෙස් පුවත්

නාසා රෝවරය අඟහරු මත පළමු ධාවනයේ දසුන් පෘථිවිය වෙත – Video

නාසා හි පර්සෙවරන්ස් රෝවරය අඟහරු ග්‍රහයා මත සිය පළමු වැනි ධාවනය සිදුකර ඇති අතර, අඩි 21ක් පමණ ගමන් කර එය ජෙසෙරෝ ආවාටය වඩා කෙටි දුරක්ද ගමන් කර තිබේ.

මිනිත්තු 33ක පළමු වැනි පරීක්ෂණ ධාවනය ඇදහිය නොහැකි තරම් හොඳින් සිදුවූ බව පර්සෙවරන්ස් හි ධාවනයන් පිළිබඳ ඉංජිනේරු ඇනයිස් සාරිෆියන් පවසයි.

ඒ අනුව පර්සෙවරන්ස් රෝවයේ මෙම ධාවන උත්සාහය සිදුවූ ආකාරය විදහා දැක්වෙමින්, අඟහරු පෘෂ්ඨය මත එම රෝවරයේ රෝද සලකුණු දැක්වෙන ආකාරයේ දසුන් පෘථිවිය වෙත එවා තිබේ.

පසුගිය පෙබරවාරි 18 වැනි දින රෝවර් යානය සාර්ථක ලෙස අඟහරුමත ගොඩබෑමෙන් පසු බොහෝ පිරික්සුම් හා සන්ධිස්ථාන වලින් පළමු වැනි ජයග්‍රහණය මෙය බව කියයි.

ඒ අනුව මෙම මෙහෙයුම යටතේ රෝවරය සැබවින්ම අඟහරු ගවේෂණය කිරීම ආරම්භ කළ පසු, එය අඩි 656ක් හෝ ඊට වඩා වැඩි සාමාන්‍ය දුරක් අඟහරු පෘෂ්ඨය මත ගමන් කරනු ඇති බව නාසා පවසයි.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button