ගොසිප් පුවත්තරු හුට පට

වයසට ගියත් කෙල්ල වගේ ඉන්න හදන ජනප්‍රිය නිලි මේධා අන්තර්ජාලය කළඹයි – (PHOTOS)

ජනප්‍රිය නිලි මේධා ජයරත්න මෑත කාලයේ බෙහෙවින් සමාජ අවධානය දිනාගත් චරිතයක්. ඒ ඇය විවාහ වී සිටි සැමියාගෙන් දික්කසාද වීමෙන් අනතුරුව තනිකඩව ජීවත් වන නිසාය

අන්තර්ජාලය කළඹමින් ඇයගේ ඡායාරූප කිහිපයක් අන්තර්ජාලායට එක් කර තිබෙනවා. එහි ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button