දේශීය පුවත්

මූල්‍ය අරමුදලෙන් මෙරටට ඩොලර් මිලියන 780ක් සැප්තැම්බර් වනවිට

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මඟින් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 780ක මුදලක් ලබාදීමට නියමිත බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සාමාජික රටක් වීම හේතුවෙන් මෙම මුදල ලංකාවට ලැබෙන බවත් මෙම මුදල ණය පහසුකමක් නොවන බවත් මහ බැංකුවේ ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කර තිබේ.

මෙවැනි මූල්‍යාධාර ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සාමාජිකත්වය දරන සෑම රටකටම හිමිවන අතර මෙම මුදල් ප්‍රමාණය එළැඹෙන අගෝස්තු හෝ සැප්තැම්බර් මාසය වනවිට මෙරටට ලැබෙනු ඇතැයිද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

Courtesy – Mawbima 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button