දේශීය පුවත්ප්‍රධාන පුවත්

සියලුම රාජ්‍ය සේවකයන් ලබන සඳුදා සිට සාමාන්‍ය පරිදි රාජකාරියට

සියලුම රාජ්‍ය සේවකයන් ලබන සඳුදා (08) සිට සාමාන්‍ය පරිදි රාජකාරියට කැඳවීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

මීට අදාළ චක්‍රලේඛය අද (05) අමාත්‍යංශ ලේකම් ජී. ජී. රත්නසිරි මහතාගේ අත්සනින් යුතුව සියලුම රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් වෙත නිකුත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button