ගොසිප් පුවත්තරු හුට පට

BMW එකක් නිසා ප්‍රසිද්ධ වූ සංජානා සහ සංගීත් සතරසිංහ විවාහ වෙයි?

BMW එකක් නිසා ප්‍රසිද්ධ වූ සංජානා ඔනාලි සහ සංගීත් සතරසිංහ සමග වෙඩින් ශූට් එකක් කර තිබෙනවා. එහි ඡායාරූප කිහිපයක් මේ වනවිට සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරය වෙමින් පවතී.

මංගල ඇඳුමකින් සැරසුණු ඡායාරූප කිහිපයක් නිසා සමාජ මාධ්‍ය තුළ කතාබහක් ඇති වී තිබෙනවා. එය හුදෙක් ෆොටෝ ෂූට් එකක් පමණක් බවයි අපට ආරංචි වුණේ.

මෙහි ඡායාරූප කිහිපයක් සංගීත සතරසිංහ තම ෆේස්බුක් ගිණුම ඔස්සේ ප්‍රචාරය කර තිබේ.

එම ඡායාරූප පහතින්

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button